Skip to content
2006. szeptember 18. ,


Image

A Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület Tanulmányi Programja


1. A program célja, hogy az egyesület a maga részéről lehetővé tegye azt, hogy sportolói a sport mellett a tanulmányaik alatt is személyükben rejlő lehetőségekhez képest a legsikeresebbek legyenek.

2. Az egyesület rendszeresen ellenőrzi a sportolói tanulmányi eredényét a középiskolás tanulmányaik bezejezéséig. Ennek érdekében a tanévek során szerzett első félévi bizonyítványt legkésőbb a bizonyítvány kiállítását követő első február végéig, a tanévek végén szerzett bizonyítványt legkésőbb a bizonyítvány kiállítását követő szeptember végéig be kell küldenie az egyesületi edzője számára. A beküldés módja: a bizonyítvány  nyomtatott formában készített, törvényes képviselő által aláírt másolata. A törényes képviselő általi aláírás az iraton nem lehet másolat, a sportoló neve a másolaton olvasható kell legyen.

3. Az a sportoló, aki a bizonyítvány beküldési kötelezettségét megszegi, addig nem játszhat mérkőzéseken, amíg ezt a kötelezettségét nem teljesíti.

4. Az a sportoló, aki bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot szerzet az első tanulmányi félév végén, nem léphet pályára a második tanulmányi félév alatt addig, amíg az érintett tárgyból legalább 3,0 átalgú tanulmányi eredményt nem ér el. Ezt az átlagot legkevesebb két, második tanulmányi félévben szerzett osztályzatának átlagaként kell felmutatnia, kivéve, ha az első érdemjegye négyes vagy ötös. E két esetben egy érdemjegy is elegendő a követelmény teljesítéséhez. Ennek teljesülését hitelt érdemlően köteles igazolni. A hitelt érdemlő igazolást megelőzően nem engedélyezhető a sportoló számára a pályára lépés. Több tantárgyból szerzett elégtelen félévi osztályzat esetén az összes tantárgyra azonos feltételek vonatkoznak a játékjogosultság visszaszerzése érdekében.

5. Igazolt tanulmányi nehézségek esetén (pl: disgaphia, discalcunia, dislexia, iskolaéretlenség stb.) méltányossági kérelemmel az egyesület vezetőségéhez lehet fordulni. Ezek esetében kötelezően be kell mutatni a tanulmányi nehézségeket alátámasztó orvosi vagy pszichológus által kiállított okiratokat. Ezek ismeretében a vezetőség felmentést adhat a korlátozások alól, amely feltételeit is meghatározhatja. A feltételek be nem tartása a mentesség elvesztésével jár.

6. Az a sportoló, aki a fentiek közül bármely okból nem léphet pályára, a csapata mérkőzéseit kivétel nélkül látogatni köteles, és ott a csapat körüli szervezési és támogatói tevékenységben köteles részt venni (pl jegyzőkönyv vezetés, statisztika írás, szurkolás), amely kötelessége alól az egyesület vezetősége adhat felmentést. A felmentés hiányában történő távol maradás igazolatlan hiányzásnak számít és sportolástól való eltiltással járhat.

7. Az a sportoló, aki a fentiek közül bármely okból nem léphet pályára, a csapata edzésein kivétel nélkül részt venni köteles, amely kötelessége alól az egyesület vezetősége adhat felmentést. A felmentés hiányában történő távol maradás igazolatlan hiányzásnak számít és sportolástól való eltiltással járhat.


Jelen szabályzatot a Kaszások elnöksége 1995. december 1. napján fogadta el és a következő napon történő kihirdetéstől hatályos.


Advertisement
 
Advertisement