Skip to content
Utánpótlás
2014. szeptember 15. ,
Találatok: 1122


Teniszlabda használata


Article Pic
Farkas László

Teniszlabda használata a labdavezetés javítása érdekében – első rész
A labdavezetés a labdával való előrehaladás szabályokban meghatározott egyetlen lehetősége a mérkőzés során, így ennek minél magasabb szintű megtanítása minden utánpótlás edző egyik legfontosabb feladata. A tanítás során a rávezető és kényszerítő feladatok és eszközök széleskörű felhasználásával érhetjük el a kívánt célt. A cél: „labdazsonglőr” játékosok képzése. A „labdazsonglőr” játékos mindent tud a labdával, s mindezt könnyedén, játékosan, s nagyon fontos, hogy eközben nem nézi a labdát. Az alábbiakban a teniszlabdával végrehajtható feladatokat gyűjtöttem össze. Minden feladatnál nagyon fontos utasítás:
a.      a labdát erősen kell leütni
b.      sosem szabad a kosárlabdát nézni labdavezetés közben
c.       a teniszlabdát nézd
Ezek a feladatok a teniszlabda állandó figyelése miatt nem engedik, hogy a játékos a kosárlabdát nézze. Minden feladat remekül fejleszti a megosztott figyelem képességet és nem utolsó sorban a koordinációs képességet is fejleszti.   Az első részben egyéni, illetve egy segítővel végrehajtott feladatokat ismertetek. Ezeket a tanítványos otthon is gyakorolhatják. 
Egyéni feladatok kézváltás nélkül      
1.   Ügyesebb kézzel labdavezetés álló helyben. A teniszlabdát közben másik kézzel feldobni. Elkapási lehetőségek:
-          labda egyet pattanhat, majd a labda alányúlva tenyér felfelé, a labda beleesik
-          tenyér felfelé, a labda beleesik (lepattanás nélkül)
-          a leeső teniszlabda egyet pattanhat, majd felülről rányúlva elkapni
-          felülről rányúlva elkapni a teniszlabdát (lepattanás nélkül)
A feladatokat természetesen másik kéz labdavezetése mellett is végrehajtatni.      
2.   Az 1. számú feladat mozgás közbeni labdavezetéssel. Először előre történő labdavezetéssel, majd oldalra mindkét irányba és hátra felé történő labdavezetés közben is. (A játékosok hajlamosak arra az utasításra, hogy „ne egy helyben állj, hanem mozogj közben”, csak előre mozgást végrehajtani.) Mindkét kéz labdavezetése mellett.
3.   Labdavezetés közben a játékos a teniszlabdát haladási irányával megegyező irányba előredobja, azt kell elkapnia egy lepattanás után. (Labdavezetésben ritmusváltás) Mindkét kéz labdavezetésével.
4.   Mint a 3. feladat, csak a teniszlabda eldobásának iránya nem egyezik meg a haladási iránnyal és arra nem ellentétes. (Haladási iránnyal merőleges kidobás, valamilyen szögben történő kidobás) Mindkét kéz labdavezetésével.
5.   Állásban történő labdavezetés. A játékos a teniszlabdát a válla felett hátradobja. A vezetett labdát hátrahúzza, hátrafelé fordul és kézváltás nélkül a labdát egy lepattanás után megfogja. Mindkét kéz labdavezetésével.
6.   Mint az 5. feladat, de a labdavezetés nem állóhelyben, hanem mozgás közben történik. A teniszlabdát a háta felé kell kidobni. Először csak előre mozgásból, majd bármilyen irányú mozgásból. Mindkét kéz labdavezetésével.
7.   A játékosok szembeállnak egy falfelülettel másfél, két méter távolságban. Labdavezetés közben a labdát a falhoz dobják, majd elkapják. Az elkapási lehetőségek megegyeznek az 1. feladatban felsorolt felsoroltakkal. Mindkét kéz labdavezetésével.
8.   A játékos mély alapállásban vezeti a labdát. A teniszlabdát a háta mögül a combja alatt dobja, azt a test előtt kapja el. A labda elkapásának módjai megegyeznek az 1. feladatban felsoroltakkal. Mindkét kéz labdavezetésével.
Társ segítségével végrehajtott feladatok kézváltás nélkül 
9.   Labdás játékos állásban vezeti a labdát. Társ a háta mögött áll teniszlabdával. A teniszlabdát a labdavezető feje felett előredobja. A labdás, amikor észleli a labdát utána indul és egy lepattanás után megfogja. A teniszlabdát dobó társ tud egyre nehezebb feladatot adni társának a labda előredobásának ívével, sebességével. Továbbiakban valamelyik váll fölött is lehet a labdát dobni. Mindkét kéz labdavezetésével.
10.   Labdás játékos labdavezetéssel halad társa felé. A társ a labdavezető feje felett átdobja a teniszlabdát. A labdavezető kézváltás nélkül fordul és egy lepattanás után megfogja a labdát. Mindkét kéz labdavezetésével. 
11.   Labdás szemben áll társával, aki a teniszlabdát mellső középtartásban tartja egyik kezében. A labdás lassú labdavezetéssel elindul az egyik irányba, a teniszlabdát figyelve. A társ 2-3 leütés után elengedi a teniszlabdát, ezt kell a labdásnak gyors fordulás után egy lepattanás után megfogni. Mindkét kéz labdavezetésével.  

Egyéni, kézváltást tartalmazó feladatok
12.   A játékos álló helyben vezeti a labdát, teniszlabda a másik kezében. A kosárlabdával kézváltást csinál, közben a teniszlabdát átteszi az eredetileg labdát vezető kézbe. a.      test előtti kézváltással b.      hát mögött kézváltással c.       láb között kézváltással
13.   A 12. számú feladat, de a labdavezetés mozgás közben (mindenféle irányú) közben történik.
14.   A 12. feladatot felcserélt labdákkal csináljuk. A teniszlabdát vezetjük, a kosárlabdát cserélgetjük a kezünkben. Először álló helyben, majd mozgásban.
15.   Mint az 5. feladat, de a labda hátrahúzása, majd a gyors fordulás után a másik kézzel veszi át a labdavezetést. Mindkét kéz labdavezetésével.
16.   Mint a 15. feladat, az elindulás mozgásban történt labdavezetéssel történik.
17.   Játékos egy falfelülettel szemben áll. Teniszlabdát egyik kezével a falhoz dobja, kosárlabdával kézváltást csinál, teniszlabdát a másik kezével kapja el. a.      test előtti kézváltással b.      hát mögött kézváltással c.       láb között kézváltással 
18.   A játékos mély alapállásban vezeti a labdát. A teniszlabdát a háta mögül a combja alatt dobja picit test előtt keresztbe, azt a test előtt kapja el. A kosárlabdával közben kézváltást végez.
Társ segítségével végrehajtható kézváltást tartalmazó feladatok            
A 9., 10. és 11. feladat mind elvégezhető kézváltással is. Ilyenkor az észlelés utáni első leütés maga a kézváltás.  
 

Oda-vissza kézváltást tartalmazó feladatok
19.   A játékos alapállásban labdát vezet. a teniszlabdát feldobja, közben egy oda vissza átütéssel dupla kézváltást hajt végre, a labdát elkapja. Kezdetben lehet engedni a labda egyszeri lepattanását. A kézváltás módja:
a.      test előtti kézváltással
b.      hát mögött kézváltással
c.       láb között kézváltással
d.      a két kézváltás különböző legyen (oda test előtt, vissza láb között stb.)
A feladat a teniszlabda feldobási magasságával nehezíthető.
Hasonló gyakorlat, ha a teniszlabda feldobása hát mögül láb alatt történik, lásd 8. és 18. feladat.
20.   Az előző feladat fal előtt. Kiinduló helyzetben a faltól kb. 2 méterre áll a játékos, a teniszlabdát a falhoz dobja és azt kapja el. A dupla kézváltás lehetőségei az előzőekkel egyeznek meg.
És természetesen még rengeteg lehetőség adódik a teniszlabda felhasználásában. Minden feladatba újabb változatok és ötletek építhetők be, mindenki bátran próbálkozzon.

Farkas László
edző


Advertisement
Advertisement