A kaszasok.hu weboldal adatvédelmi nyilatkozata

 

Weblap adatkezelési tájékoztató

 

(Kivonat a Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzatából a https://kaszasok.hu weblapra, az azon megjelenő tartalmakra, és a weblapon található elérhetőségeken keresztül történő kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokra vonatkozóan)

 

Hatályos: 2019. január 1-től visszavonásig

 

A Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület (a továbbiakban: Egyesület), mint adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Az Egyesület, mint adatkezelő minden elvárható módon védi munkavállalói és sportolói, valamint az Egyesület által szervezett rendezvényekre és eseményekre jelentkezők, illetve érdeklődők által megadott, az Egyesület által kezelt személyes adatokat.

 

A weblap adatkezelője:

 

Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 1037 Budapest, Rádl árok u 1.

Képviseli: Török Ferenc ügyvezető +36-30-2026430, iroda@kaszasok.hu

 

A weblap látogatóiról rögzített adatok

 

A https://www.kaszasok.hu/ weblapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A weblap üzemeltetője a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a weblappal kapcsolatos elemzésre, a weblap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A fenti adatok a weblapot látogató személy azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a weblapszolgáltató és a weblap tulajdonosa egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

 

A weblapon, mint az elérhető más weblapok döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a weblap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a weblap online szolgáltatásainak fejlesztése. A weblapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

 

A weblap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

 

Ezzel kapcsolatos további információ a https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu magyar nyelven is olvasható weblapon olvasható.

 

A weblap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a https://www.kaszasok.hu/ weblapot. Az érintett bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását.

 

Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is olvasható weblapon olvasható.

 

A webtárhely üzemeltetője: EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u 18-22.

Elérhetősége: info@ezit.hu

 

 

 

A kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok

 

A weblapon található elérhetőségeken keresztül történő kapcsolatfelvétel során csak abban az esetben történik személyes adat kezelése, ha azt a kapcsolatfelvétel során megfogalmazott kérés vagy kérdés jellege igényli. Az adatok kezelése a célhoz kötöttség elve alapján addig valósul meg, amíg a kérésben vagy kérdésben megfogalmazott cél nem teljesül. A további adatkezelést nem igénylő információkérés során személyes adat bekérésére nem kerül sor.

 

Telefonon keresztül történő kapcsolatfelvétel során a telefonszám hívó általi kijelzése a fogadónál ezen személyes adatának önkéntes hozzájárulás alapján történő megadását jelenti. A saját szám fogadónál történő kijelzése bármely hívás előtt letiltható.

 

Elektronikus levélben (e-mail) történő kapcsolatfelvétel esetén a feladó e-mail címének a címzettnél történő megjelentetése ezen személyes adat önkéntes hozzájárulás alapján történő megadását jelenti. A feladó e-mail címe, illetve a feladó azonosításául szolgáló megjelenítendő név tetszőlegesen módosítható vagy letiltható.

 

A weblapon megadott elérhetőségeken keresztül történő kapcsolatfelvétel során az adatok kezelését az Adatkezelő által ezzel a feladattal megbízott személy végzi. A kapcsolattartással megbízott személy az adatok kezelése tekintetében az Egyesület Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata ismeretében, az abban foglaltak alapján jár el.

 

Fotók megjelentetése a weblapon

 

Az Egyesület az általa szervezett nyári táborokban, az edzéseken, egyéb rendezvényeken (például dzsembori) valamint a mérkőzéseken alkalmanként fotókat és videókat készít. A hivatalos mérkőzéseken a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) előírásai szerint kötelezően videofelvétel készül.

 

Az elkészült fotókat és videókat a tájékoztatás és jó hírnév keltése valamint elektronikus, nyomtatott és egyéb úton történő promóciója céljából az Egyesület a saját weboldalán és közösségi oldalán, valamint reklámanyagain nyilvánosságra hozhatja. Nyilvánosságra hozatalkor az Egyesület fokozott figyelemmel jár el a gyermekek személyiségjogaira való tekintettel. Amennyiben valaki nem szeretné, hogy fénykép/videó készüljön róla vagy gyermekéről, vagy, hogy az publikálva legyen, azt külön jeleznie kell a fotók, illetve videók készítésekor, vagy általános jelleggel az egyesületbe belépéskor. A hivatalos mérkőzéseken készült videók esetében ilyen kérés nem fogalmazható meg.

 

Az Adatkezelő a fotókat, hang- és videó felvételeket a meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Minden olyan esetben, ha a felvételeket az Egyesület, az eredeti céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Az engedély bármikor (írásban) visszavonható, azzal a kitétellel, hogy az a már nyilvánosságra hozott képekre és felvételekre nem vonatkozhat, az internetes technológia miatt, annak természetéből fakadóan. A korlátozás vagy tiltás csak a nyilatkozat megtételét követő időszakra köti az Adatkezelőt.

 

Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel, nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel, valamint a mérkőzésekről készített felvételek esetén.

 

Az Egyesület nem tartozik felelősséggel olyan fotókért és felvételekért, melyeket az Egyesülettől független személyek vagy az érintettek különböző internetes hálózatokon közölnek, függetlenül attól, hogy az ott megjelenő információk az egyesületi élettel és tevékenységgel összefüggnek.

 

Az Egyesület közösségi oldalain történő adatkezelés

 

Az Egyesület https://www.facebook.com/kaszasok/ Facebook-profilján az oldalt követők, a bejegyzésekhez kapcsolódó hozzászólók, valamint a tetszésüket kinyilvánítók („lájkolók”) által megosztott személyes adatokhoz férnek hozzá. Az itt leírtak érvényesek más közösségi oldalon (például Linkedin, Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb.) létesített profil esetén is. Az adatkezelés célja az Egyesület, mint Adatkezelő közösségi oldalán található tartalmaknak a megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

 

Az Egyesület közösségi oldalon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés az érintett magánszemély saját profiljának beállítása alapján valósul meg. Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulónak tekintendő az általa megosztott bejegyzés/hozzászólás vagy tetszésnyilvánítás. Ennek során tudomással kell bírnia arról, hogy az Egyesület bejegyzése nyilvános, és az azon megjelenő hozzászólások és tetszésnyilvánítások bárki számára hozzáférhetők. Az érintett személynek ugyancsak tisztában kell lennie azzal, hogy az általa megadott név, valamint profilfotó mindenki számára megjelentethető. Az adatlapján megadott további személyes adatai és saját bejegyzései azonban csak olyan személyek körében jelennek meg, amelyekre ő a személyes beállításai során engedélyt adott.

 

Panaszkezelés

 

Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja, megteheti azt az alábbi formák valamelyikén:

  • elektronikus úton (e-mailben) az iroda@kaszasok.hu e-mail címen;
  • postai úton a Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület, 1037 Budapest, Rádl árok u 1. címre küldött levélben;
  • személyesen, szóban az Adatkezelő hivatalos helyiségében.

Az Adatkezelő a hivatalos panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A panaszt az Egyesület a beérkezést követő harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig, írásban érdemben megválaszolja. A panasz jogossága esetén az Adatkezelő intézkedik a panaszban kifogásoltak megszüntetéséről, és tájékoztatja a panasztevőt az általa megtett vagy továbbiakban megteendő intézkedéseiről. A panaszt elutasító álláspontját az Egyesület, mint Adatkezelő indokolni köteles

 

Amennyiben az érintett a panaszára kapott választ nem tartja kielégítőnek, személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.