KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület (Óbudai Kaszások Kosárlabda Akadémia) Házirendje

Betartása és betartatása az egyesület minden sportolójára és edzőjére nézve kötelező. A szabályok 2004. január 1., valamint 2016. szeptember 1. napján léptek hatályba és visszavonásig érvényesek. A hatálybalépés időpontját az egyes szabályoknál külön jelöljük zárójelben.

 1. Az egyesület csapatainak az egyesület tornatermeiben, vagy egyéb helyszínen tartott edzésein más sportegyesület kosárlabdázója csak az egyesület vezetőjének előzetes engedélyével vehet részt. A tornatermekben edzések idején és edzésidőn kívül is csak az Egyesület tagjai, sportolói és edzői tartózkodhatnak, kivéve, ha az Egyesület vezetője ettől eltérően rendelkezik. Az edzések nem nyilvánosak, a sportolók hozzátartozói az edzéseket U11 korosztály feletti csapatok esetén kizárólag az egyesület vezetőségének külön előzetes írásos engedélye esetén látogathatják. (2004.01.01-től, módosítva 2016. 09. 01. hatállyal)
 2. A sportoló az edzést megelőzően pontosan érkezik, és öt perccel előtte munkára készen áll. Mérkőzés előtt, (ha az edző másként nem rendelkezik) az esemény helyén – kezdés előtt egy órával – bemelegítésre kész állapotban várja feladatát. Az edzések U12 korosztálytól kezdődően minden idősebb korosztályban is zártkörűek, azon nézőkent csak a vezetőség által megadott előzetes engedély birtokában tartózkodhat bárki, ide értve a sportolók családtagjait is (2004.01.01-től, módosítva 2014. 09. 01 hatállyal).
 3. Tilos a sportolónak részt vennie olyan mérkőzésen vagy sportrendezvényen amelyre részvételi jogosultsággal nem rendelkezik, kiváltképp a különböző kosárlabda szövetségek által elvárt licencek hiányában. (2004.01.01-től)
 4. A sportoló kizárólag érvényes sportorvosi igazolással vehet részt olyan sporteseményeken, amelyek esetében ez követelményként előírásra került. (2004.01.01-től)
 5. Minden sportoló köteles belépési nyilatkozatot tenni egyesületünkhöz történő sportolói csatlakozásról, hogy jogosulttá váljon a sportcsarnok vagy az edzések helyszínéül szolgáló tornatermek használatára, valamint indokolt esetben tagdíjkedvezmény igénylésére, majd igénybevételére. (2004.01.01-től)
 6. A sportolót a sportági szövetségek vonatkozásában az egyesület képviseli, így szükség esetén, különösképp fegyelmi tárgyalások alkalmával védekezéséről lehetőségeihez és a szükségeshez képest gondoskodik. (2004.01.01-től)
 7. A sportoló számára az edzésprogramot a szakmai vezetőn keresztül az egyesület edzői útján biztosítja. (2004.01.01-től)
 8. A sportolóinkat, kiskorú sportolóink törvényes képviselőjét és hozzátartozóit egyesületünkhöz méltó viselkedés tanúsítására kérjük mérkőzések alkalmával és azokon kívül is. A csapategység kialakítására mindenkinek törekednie kell a csapatok és a szülői közösségek vonatkozásában egyaránt, ez ellen lépéseket tenni tilos. Az itt megjelölt személyek egyesületünkhöz méltatlan magatartás tanúsításától tartózkodni kötelesek, különösen tilos egyesületünket rossz fényben feltüntetni egyesület belső köreiben és azon kívül egyaránt. Mindezekért a sportolót fegyelmi-, a törvényes képviselőjét erkölcsi felelősség terheli, szükség esetén a törvényes képviselő az egyesület létesítményeiből kitiltható.
 9. A sportolók belépésükkel egyidejűleg elfogadják az egyesület tanulmányi szabályzatát. A tanulmányi nehézségekkel rendelkező sportolókat szükség esetén egyesület a tanulmányi korrepetációs programjában részvételre kötelezheti, mindezt együttműködésben a kiskorú sportolók szüleivel/gondviselőivel. (2004.01.01-től)
 10. A sportoló számára mérkőzés felszerelést (mez, rövidnadrág) az egyesület biztosít. Amennyiben ez nem felel meg a sportoló elképzeléseinek, csapatával saját költségen az egyesületi sztenderdeknek megfelelő saját felszerelést készíttethet. Ennek kinézetét és anyagát előzetesen az utánpótlás sportigazgatóval kell jóváhagyatni. Ennek hiányában a felszerelés hivatalos megmérettetéseken nem viselhető. (2004.01.01-től, módosítva 2016. 09. 01. hatállyal)
 11. Minden edzésen kötelező egy fehér és egy színes trikó, továbbá az edző által meghatározott felszerelések viselete. Bármely tornatermet és a sportcsarnokot csak az előírt, kizárólag erre a célra szolgáló sportcipőben használhatja, ha szabadtéri edzése van, külön cipőt rendszeresít és visel. Az Egyesület tulajdonát képező versenyfelszerelés (mezek, melegítők) használata edzéseken szigorúan tilos. (2004.01.01-től)
 12. Sportoló a tornateremben és a kültéri edzéseken gondos körültekintéssel jár el. Figyel és ügyel csapattársaira, csakúgy, mint ellenfeleire, balesetet előidéző cselekményt nem idéz elő. (2004.01.01-től)
 13. Sportoló öltözete, viselete nem lehet figyelem elterelő, betartja a higiéniai követelményeket (váltó zokni, alsónemű, papucs, saját törölköző, minden edzés után zuhanyzás stb.) (2004.01.01-től)
 14. Sportoló körmének hossza normális, órát, ékszereket edzésen és a mérkőzéseken nem viselhet. Az értékeit köteles az edzőjének az edzés kezdetén átadni megőrzés céljából külön edzői kérés nélkül. Fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében csak saját kulacsából vagy más e célt szolgáló edényéből iszik; ha az orvos, vagy edzője mást nem ír elő, kizárólag vizet, ásványvizet vagy koffeinmentes és szénsavmentes energia italt fogyaszthat. (2004.01.01-től, módosítva 2016.09.01 hatállyal)
 15. Sportoló utcai öltözéke az időjárásnak, illetve az évszaknak megfelelő. Tudomásul veszi, hogy rágógumi fogyasztása baleset-megelőzési okokból, valamint létesítmények tisztaságának biztosítása okán a sportcsarnok és a tornatermek területén tilos. Az ebből eredők károkért sportoló felelős. (2004.01.01-től)
 16. Ha az orvos, a sportmasszőr (gyúró), vagy az edző szükségesnek tartja, akkor Sportoló köteles munkára kész állapotához gyógyászati segédeszközt viselni (fűző, ragasztás, betét, térd-, és bokavédők, gumiharisnya, bandázs, stb.). (2004.01.01-től)
 17. Ha a sportoló mozgásképes – nem fekvőbeteg -, köteles az edzésen megjelenni, állapotától függően könnyített vagy rehabilitációs feladatokkal a munkában részt venni. Ugyanígy köteles megjelenni a hazai – és ha az edzője így dönt, az idegenbeli – mérkőzéseken akkor is, ha nincs a mérkőzés-keretben. Ez esetben harminc perccel a mérkőzés kezdete előtt a helyszínen kell a helyszínen jelentkezni az edzőnél. (2004.01.01-től., módosítva 2016.09.01 hatállyal)
 18. Idegenbeli mérkőzéseknél sportolónak az edzőjével történő megbeszélés szerint kell, vagy nem kell a csapattal együtt utaznia. Ekkor az indulási időpont betartása minden sportoló számára kötelező. (2004.01.01-től)
 19. Sportolónak az edzésről – csapat foglalkozásról, egyesületi rendezvényről – távolmaradást előre be kell jelentenie az edzőnek. A bejelentés módja telefonhívás. Az írásbeli, hangüzenet vagy mással történő üzenet küldés szabályszerű bejelentésként egyesületünk nem fogadja el. A távolmaradás csak alapos indok esetén fogadható el, egyébként szankcionálható, különös tekintettel a mérkőzésekről történő távolmaradás estére. (2004.01.01-től, módosítva 2016.09.01 hatállyal)
 20. A mérkőzésen kapott technikai hiba, vagy sportszerűtlen (szándékos!) durvaság estén a csapat edzője az elkövető játékosára szankciót szabhat ki, függetlenül bármely illetékes kosárlabda szövetség által hivatalból kezdeményezendő fegyelmi eljárástól. (2004.01.01-től)
 21. A mérkőzésen való részvételről a csapat edzője dönt. Vidéki, vagy külföldi utazás esetén az utazó keretet a vezető edző javaslatra az egyesület felelős vezetője hagyja jóvá és engedélyezi. (2004.01.01-től)
 22. A sportoló az egyesülettől kapott mindennemű sportfelszerelésért személyesen anyagilag az edzője irányában felelős, annak ápolása és tisztántartása a feladata. Egyesületi tulajdonban lévő mérkőzés-felszerelés körébe tartozó mezeket és rövid nadrágokat csapatonként csak együtt lehet kimosni a színük egyformán tartása érdekében. (2004.01.01-től)
 23. Mérkőzéseken csak tiszta, ápolt felszerelésben lehet részt venni. Rongálódás, felszerelés-elvesztés esetén a felelősség teljes egészében a játékost terheli, melyet edzője rajta kötelezően érvényesít. Ellenkező esetben Edzője maga fizeti meg a kárt egyesületnek. (2004.01.01-től)
 24. A sportoló a felkészüléshez szükséges feladatokat az edző utasítása szerint végrehajtja. Az edzéseken és a mérkőzéseken tehetsége és legjobb tudása szerint helyt áll. A sportoló kötelessége megismerni a versenykiírásokat, mely csapatára vonatkozik. (2004.01.01-től)
 25. Sportoló köteles az egyesülethez és a sportolói mivoltához méltó módon viselkedni nem csak a sportversenyeken, de más rendezvényeken, utcán, közlekedési eszközön, kiváltképp, ha a csapattársaival együtt van, és az egyesületet is képviselik. Köteles érvényes sportorvosi versenyengedéllyel rendelkezni a bajnokság teljes időszakában, ha csapata a Budapest Bajnokság vagy az Országos Bajnokság bármely versenyében benevezésre került. E kötelezettségből egyesületünknek okozott károkért felelős (2004.01.01-től)
 26. A sportoló az egyesület által rendelkezésre bocsátott tornaterem, tornacsarnok és azok öltözőinek rendjét, tisztaságát megtartja, azt csapatával együtt aktívan felügyeli, edzés és mérkőzés után az elvárható rendben adja át. Felelős a csapata által okozott kárért. Saját, csapattársai és az egyesület értékeire vigyáz. (2004.01.01-től)
 27. Nagy értékű tárgyakat, ékszereket nem hord magával, amennyiben ez elkerülhetetlen, a foglalkozás idejére – megőrzésre, külön kérés nélkül – átadja azt edzőjének. Tudomásul veszi, hogy az edzőnek át nem adott tárgyak megrongálódása vagy eltűnése esetén jelentkező kárért az Egyesület nem tud felelősséget vállalni. (2004.01.01-től)
 28. Az edzők kötelesek minden edzés előtt a sportolók által számukra átnyújtott értékeket egy külön erre a célra rendszeresített tárolóeszközben tárolni és az edzés teljes ideje alatt illetéktelenek által észrevétlenül meg nem közelíthető helyen tartani. (2004.01.01-től)
 29. A sportolók kötelesek a tanulmányaikat úgy szervezni, hogy azok okán ne merüljön föl edzésen vagy mérkőzésen történő részvételük elmulasztása. A sportolók a szabadidejükben kötelesek előre tanulni, nagyobb tanulmányi anyagrészek elsajátítását folyamatosan folytatniuk kell ennek érdekében előzetesen, a számonkéréseket jóval megelőzően. Tanulmányi okokból történő mulasztásokat kizárólag előzetes egyeztetést követően, és csak indokolt helyzetben engedélyezhetnek az edzők. Ha ennek kapcsán az edző egyeztetést rendel el, akkor azon a kiskorú sportoló törvényes képviselője is köteles részt venni. Az előzetesen nem engedélyezett mulasztás esetén a 30. pont rendelkezései irányadók. (2016.09.01-től)
 30. Az egyesület sportoló tagjai számára ez irányú kérelemre általános tagdíjkedvezményt biztosít. A mindenkori általános megfizetendő sportolói tagdíj, melyet a sportolók havonta megfizetnek, a teljes tagsági díj összegének csupán ötven százaléka alap esetben. E kedvezményre egyesületünk társadalmi szerepvállalása folytán sportolóink alanyi jogon jogosultak. A befizetett általános kedvezményes tagdíjból a csapatok edzői javaslatára az egyesület vezetősége további kedvezmények megállapítására jogosult indokolt esetben (pl. közokirattal igazolt hátrányos helyzet). (2004.01.01-től., módosítva 2016.09.01. hatállyal)
 31. Edzés vagy mérkőzés mulasztásához a sportoló edzőjének előzetes írásbeli engedélye szükséges. Váratlan egészségügyi probléma vagy más elháríthatatlan akadály esetén arról annak felmerülésekor azonnal be kell számolni telefonhívás útján vagy személyesen a sportoló edzője számára (írásban nem elfogadható). Az egészségügyi okokról orvosi igazolás szükséges annak elfogadhatóságához a sportoló legközelebbi edzésrészvétele alkalmával. Egyéb elháríthatatlan körülmény esetén az edző a rendelkezésére álló információk alapján dönti el, hogy utólag jóvá hagyja-e a mulasztást. (2016.09.01-től)
 32. Az a sportoló, aki nem kíván élni a tagdíjkedvezménnyel, köteles ezt kifejezett írásbeli nyilatkozatával kifejezni, és köteles a teljes tagdíj megfizetésére. A teljes tagdíj mértéke az általános tagdíj-kedvezményt igénybe vevő tagok által megfizetendő kedvezményes tagdíj kétszerese. (2004.01.01-től)
 33. Az egy hónapra eső ötven százalékos (általános) tagdíj kedvezményt az egyesület jogosult csökkenteni, amennyiben egy kedvezményezett sportoló nem a számára előírt felkészülési programot teljesíti, tehát a számára előart edzéseknél kevesebben vesz részt. Amennyiben a sportoló tag az edzője előzetes írásbeli engedélye nélkül mulaszt edzést vagy mérkőzést, szintén csökkentésre kerül a tagdíjkedvezényének mértéke: havonta az első engedély nélküli mulasztás alkalmával a kedvezmény 10%-a, a második alkalommal további 20%-a, a harmadik alkalommal további 30%-a, a negyedik alkalommal további 40%-a kerül megvonásra, tehát a befizetendő tagdíj mértéke ennyivel emelkedik az adott hónapban, a kedvezmények elveszítése okán, amit legkésőbb a következő havi tagdíjbefizetésnél kell rendezni. Egy hónapban a negyedik engedély nélküli mulasztás esetén az adott hónapra vonatkozó teljes tagdíjkedvezmény megvonásra kerül, akárcsak abban az esetben, ha egy sportoló tag előzetesn kéri, hogy általánosan kevesebb edzésen vehessen részt, mint a csapata számára eőírt edzésszám. A kedvezmény csökkentése vagy megvonása nyomán keletkezett tagdíjfizetési-többlet meg nem fizetése esetén a 35. pont rendelkezései az irányadók. (2016.09.01-től)
 34. A tagdíj a tagsági jogviszony havi ellenértéke, amely független attól, hogy a sportoló egy hónapban mennyi edzést teljesített. A bajnoki szezonra vonatkozó havi tagdíj mértékét az egyesület ügyvezetése jogosult meghatározni. Ennek kihirdetése legkésőbb minden év augusztus 1-jén történik. (2004.01.01-től, módosítva 2016.09.01 hatállyal)
 35. A sportoló köteles a számára megállapított (kedvezményes vagy teljes) megfizetendő tagdíjat a tárgyhónap 10. napjáig, előre, az edzőnek, vagy annak megbízottjának befizetni. Ennek késedelme esetén az edző vagy az utánpótlás sportigazgató jogosult megvonni a mérkőzésen való játékosi részvételi jogosultságot, illetve az edzésen történő részvételt a késedelembe esett sportolótól, ezeket megtekinteni viszont ekkor is jogosult. (2004.01.01-től, módosítva 2016.09.01 hatállyal)
 36. A befizetett tagdíjról sportoló edzője mindenkor átvételi elismervényt köteles adni, amellyel edző minden hónapban köteles Egyesület felé elszámolni. (2004.01.01-től)
 37. A tagdíjfizetési kötelezettség alól az ügyvezetés július hónapra sportolókat mentesítheti további tagdíj-kedvezményként vagy annak augusztus hónapban történő megfizetését rendelketi el. Június hónapban pedig a hónap második felére biztosíthat tagdíjfizetési mentességet. A június első felére eső tagdíj a májusi tagdíjjal egy időben fizetendő meg előre. (2004.01.01-től)
 38. Augusztus hónapban az alapozó edzéseket teljesítő sportolók a június második felére eső tagdíjat is kötelesek befizetni. Az egyesület meghatározza, hogy mely csapatai játékosai számára kötelezőek az augusztusi edzések és mely csapatok számára fakutatyvak csupán. Aki fakultatív edzéseken vesz részt az augusztusi és a félhavi júniusi tagdíját kell megfizesse alapkedvezményi mértékkel. Az egyesület további kedvezményeket biztosíthat vidéki vagy külföldi egyesületi edzőtáborozáson részt vevő sportolói számára rászorultsági alapon. A rászorultságot igazolni kell. Az a sportoló tag, aki az augusztusi alapozó edzések időszakában engedély nélkül mulaszt edzést, a júliusi havi tagdíjának befizetésére kötelezhető, ami alól e mulasztása hiányában mentesítve lenne. Az egyesület tagdj-kedvezmények biztosítása kapcsán követett elve, hogy kedvezményeket az a sportoló tag kaphat, aki az egyesület szakmai programáját hajtja végre, különös tekintettel az előírt számú edzések teljesítésére. Eltérő esetben a tagdíj-kedvezmények megvonásra kerülnek. (2004.01.01-től, módosítva 2016. 09.01 hatállyal)
 39. Sportoló felkérése esetén köteles az egyesületet népszerűsítő sportrendezvényeken részt venni. Erre a tanulmányi kötelezettséggel rendelkező sportolókat csak e kötelezettségükkel összhangban kötelezheti. (2004.01.01-től)
 40. A sportoló köteles fegyelmi vétsége esetén az egyesület meghatározott fegyelmi bizottsága előtt, annak erről szóló értesítése esetén megjelenni. (2004.01.01-től)
 41. Az egyesület Utánpótlás Fegyelmi Bizottságának tagjait az ügyvezető igazgató jelöli ki az egyesület tisztségviselői és edzői közül. (2004.01.01-től)
 42. A sportoló köteles az elérhetőségi körülményeiben beálló minden lényeges változást (lakcím, iskola, törvényes képviselő elérhetősége, telefonszám, elektronkus levelezési cím, stb.) annak bekövetkeztétől számított három munkanapon belül egyesületünkkel közölni. Az ennek elmaradásából származó hátrányos következmények a mulasztót terhelik. (2004.01.01-től)
 43. A sportoló tudomásul veszi, hogy az egyesületnél folytatott sporttevékenységgel kapcsolatban utasításokat csak edzőjétől, a szakmai vezetőtől, az utánpótlás sportigazgatótól és az egyesület ügyvezetőjétől kaphat, melyet végrehajtani köteles. E körbe tartoznak a kötelező edzésrészvétel és mérkőzés-részvétel esetei is. (2004.01.01-től., módosítva 2016.09.01 hatállyal)
 44. A sportoló kötelessége jelenteni minden olyan sérülést, rossz közérzetet, orvosi kezelést, amely munkájának intenzitását, vagy egészségi állapotát akár a legcsekélyebb mértékben befolyásolja. (2004.01.01-től)
 45. A sportoló aláveti magát azoknak az egészségügyi és sportorvosi vizsgálatoknak, amelyek felkészülési szintjének, edzettségének, egészségi állapotának felméréséhez, ellenőrzéséhez szükségesek lehetnek. (2004.01.01-től)
 46. A sportoló vállalja, hogy az egyesületnél folytatott sporttevékenysége ideje alatt a dohányzást teljes egészében és a drog legenyhébb formáját is kizárja. Ha tudomást szerez arról, hogy ezt bárki megsérti, azt haladéktalanul jelenti edzőjének. (2004.01.01-től)
 47. A sportoló más egyesületek rendezvényein, sporteseményein, edzésein csak az ügyvezető igazgató előzetesen kiadott írásos engedélyével vehet részt. (2004.01.01-től-től)
 48. A sportoló korosztályos válogatott eseményeken kizárólag az egyesület operatív vezetőségének előzetes egyetértésével vehet részt. (2004.01.01-től)
 49. A sportolók átigazolásának szabályait az MKOSZ NYÁSZ tartalmazza. Ennek megfelelően az átigazolás minden költsége az átvevő sportszervezetet terhelik. (2016.09.01-től)
 50. Az egyesülettől való más egyesületbe való igazolás elemi feltétele, hogy az egyesület felé függő, erkölcsi, vagy anyagi tartozásának – a sportoló részéről – nem állnak fenn, így minden fennálló tartozását megfizeti, valamint a birtokában lévő egyesületi felszerelését hiánytalanul, sértetlenül leadja vagy a hiányokat pótolja. (2004.01.01-től, módosítva 2016.09.01. hatállyal)

Budapest, 2016. szeptember 1.

 

Török Ferenc
ügyvezető igazgató