A Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület Tanulmányi Szabályzata és Programja

1. A program célja, hogy az egyesület a maga részéről lehetővé tegye azt, hogy sportolói a sport mellett a tanulmányaik alatt is személyükben rejlő lehetőségekhez képest a legsikeresebbek legyenek.

 

2. Az egyesület rendszeresen ellenőrzi a sportolói tanulmányi eredényét a középiskolás tanulmányaik bezejezéséig. Ennek érdekében a tanévek során szerzett első félévi bizonyítványt legkésőbb a bizonyítvány kiállítását követő első február végéig, a tanévek végén szerzett bizonyítványt legkésőbb a bizonyítvány kiállítását követő szeptember 1-től 30-ig kell megküldenie a sportoló egyesületi edzője számára. A beküldés módja: a bizonyítvány szkennelt másolatát a törvényes képviselő által a legfrissebben megküldött adatközlőn bejelentett email címéről a sportoló edzője számára szükséges megküldeni. Az ehhez szükséges adatkezelési hozzájárulást a belépési nyilatkozat aláírásával sportoló – kiskorú sportoló törtvényes képviselője által – kifejezetten megadja.

 

3. Az a sportoló, aki a bizonyítvány beküldési kötelezettségét megszegi, addig nem játszhat mérkőzéseken, amíg ezt a kötelezettségét nem teljesíti.

 

4. Az a sportoló, aki bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot szerzet az első tanulmányi félév végén, nem léphet pályára a második tanulmányi félév alatt addig, amíg az érintett tárgyból legalább 3,0 átalgú tanulmányi eredményt nem ér el. Ezt az átlagot legkevesebb két, második tanulmányi félévben szerzett osztályzatának átlagaként kell felmutatnia, kivéve, ha az első érdemjegye négyes vagy ötös. E két esetben egy érdemjegy is elegendő a követelmény teljesítéséhez. Ennek teljesülését hitelt érdemlően köteles igazolni. A hitelt érdemlő igazolást megelőzően nem engedélyezhető a sportoló számára a pályára lépés. Több tantárgyból szerzett elégtelen félévi osztályzat esetén az összes tantárgyra azonos feltételek vonatkoznak a játékjogosultság visszaszerzése érdekében.

 

5. Igazolt tanulmányi nehézségek esetén (pl: disgaphia, discalcunia, dislexia, iskolaéretlenség stb.) méltányossági kérelemmel az egyesület vezetőségéhez lehet fordulni. Ezek esetében kötelezően be kell mutatni a tanulmányi nehézségeket alátámasztó orvosi vagy pszichológus által kiállított okiratokat. Ezek ismeretében a vezetőség felmentést adhat a korlátozások alól, amely feltételeit is meghatározhatja. A feltételek be nem tartása a mentesség elvesztésével jár.

 

6. Az a sportoló, aki a fentiek közül bármely okból nem léphet pályára, a csapata mérkőzéseit kivétel nélkül látogatni köteles, és ott a csapat körüli szervezési és támogatói tevékenységben köteles részt venni (pl jegyzőkönyv vezetés, statisztika írás, szurkolás), amely kötelessége alól az egyesület vezetősége adhat felmentést. A felmentés hiányában történő távol maradás igazolatlan hiányzásnak számít és sportolástól való eltiltással járhat.

 

7. Az a sportoló, aki a fentiek közül bármely okból nem léphet pályára, a csapata edzésein kivétel nélkül részt venni köteles, amely kötelessége alól az egyesület vezetősége adhat felmentést. A felmentés hiányában történő távol maradás igazolatlan hiányzásnak számít és sportolástól való eltiltással járhat.

 

Jelen szabályzatot a Kaszások elnöksége 1995. december 1. napján fogadta el és a következő napon történő kihirdetéstől hatályos. A 2. pont 2018. január 1- napján került módosításra.

 

KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület